Kompetanse

Vi kurser våre ansatte for at de til en hver tid skal ha de sertifikater og kvalifikasjoner som kreves for at vi skal kunne utføre våre tjenester i samsvar med gjeldende lover og regler. Som mesterbedrift er vi godkjent som lærlingbedrift, rekruttering og opplæring er viktig for oss.

Vi har et godt samarbeid med Hadeland videregående skole hvor vi rekruttere lærlinger fra. Her er vi også tidvis leid inn som lærer også. De fleste hos oss i dag har Svennebrev, daglig leder har mesterbrev, vi har også sentral godkjenning.

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund 

Bedriften er medlem av Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL). Dette er en sterk og aktiv bransjeforening som ivaretar medlemmenes interesser mot markedet. VBL er Norges ledende bransjeorganisasjon innen ventilasjon- og blikkenslagerarbeid.

Hedmark og Oppland Kobber- og blikkenslagerlaug

Bedriften er medlem av det lokale blikkenslagerlauget for de to fylkene rundt Mjøsa. Lauget ivaretar medlemmenes interesser.

Erfarne og dyktige medarbeidere

Vi legger stor vekt på å behandle våre dyktige medarbeidere godt. Faglig utvikling er helt sentralt i vår bransje. Vi er opptatt av trivsel og godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen, og vi gjennomfører årlige turer for de ansatte.

Godkjenninger

  • Bedriften er mesterbedrift
  • Godkjent lærebedrift
  • Sentral godkjenning

Hvorfor velge oss?

  • Vi har lang erfaring gjennom tre generasjoner
  • Vi kjenner markedet godt
  • Vi har eget verkstedet og lager
  • Vi utfører både ventilasjon og blikkenslagerarbeider