Ventilasjon til bolighus

Vi tilbyr befaring, prosjektering og montering av ventilasjon til alle typer bolighus

Vi har i mange års erfaring med med boligventilasjon. Alt fra enkle avtrekksystemer til dagens forskrifter med balansert ventilasjon. Vi tilbyr befaringer på eksisterende ventilasjonssystemer for service eller oppgradering til eksempel balansert ventilasjon.

I henhold til forskrifter skal alle nye boliger ha balansert ventilasjon. Det betyr blant annet at luften skal byttes ut minimum annenhver time. Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er sannsynligvis det enkelttiltaket som gir best effekt for redusert energibruk i boliger. Ytre forhold som vind, temperatur, boligens tetthet og andre forhold overstyres. Ren luft sikres ved å fjerne partikkel- og pollenforurensning ved hjelp av effektive filtre. Ventilasjonsløsningen motvirker at radon suges inn i boligen og reduserer problemer tilknyttet avgasser fra usunne materialer.

Samtidig som du oppnår god luftkvalitet, unngår du også fukt og soppskader i boligen. 

Til boliger tilbyr vi alt innen

 • Befaringer – prosjektering
 • Salg og montering
 • Service
 • Filterabonnement
 • Radontiltak
 • Trykktest av bolighus

Produkter til bolighus

 • Kjøkkenhetter
 • Sentralvifter (mekanisk avtrekk)
 • Kanalvifter, vegg- og takvifter
 • Ventilasjonsaggregater (balansert ventilasjon m/ varmegjenvinning)
 • Radonavtrekk og radonbrønner
 • Sentralstøvsugere
 • Produkter fra de fleste leverandører inne boligventilasjon

 

Ventilasjon bolig (1)
Ventilasjon bolig

Våre leverandører